Oživují poutní místo

Na Křížové hoře nedaleko Českého Krumlova objevili opuštěný poutní areál, který nechtěli nechat zchátrat. Věra Petrovičová a Dalibor Uhlíř se před šesti lety rozhodli vrátit místu původní krásu a ukázat jej lidem – je odtud prý nejkrásnější výhled na město i okolí, má unikátní genius loci a navíc se tu dějí zázraky.

Na barokní stavbě našich předků se podepsala historie – zažila chvíle slávy na začátku 18. století a za první republiky, upadala během světových válek a éry socialismu. To je naštěstí minulost. Když se tudy Věra Petrovičová procházela se psem, místo si oblíbila natolik, že nechtěla, aby se na něj zapomnělo. Od města si vyžádala klíče a s chutí se pustila do práce. Když ji na Křížové hoře potkal Dalibor Uhlíř, nadšení k opravám a šíření osvěty začal sdílet.

“Žili jsme sto metrů od sebe přes 40 let a nikdy jsme se neviděli. Až 20. září 2016 jsme se setkali na tomto úžasném místě,” vzpomíná Dalibor Uhlíř na den, kdy se stal podle jeho slov jeden ze “zázraků dnešní doby”. Od tohoto okamžiku se začal poutní areál měnit k nepoznání, otevřel se veřejnosti a dál vzkvétá. Jeho zachránci vyklidili nepořádek, do kaple pořídili zvon a v podloubí pořádají tematické výstavy – ačkoliv je to každodenní úsilí a oběma dohromady je dnes úctyhodných 168 let.

 

„Je to krásné místo našich předků, kde se dějí zázraky. Zaslouží si, aby jej viděli i ostatní.“

Chcete činnost Věry
a Dalibora podpořit?

Navštivte poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem a připojte se k již stovkám návštěvníků z naší vlasti a celého světa, kteří jsou okouzleni tímto místem.

Znáte nějakého Laskavce?

Hledáme příběhy dobrosrdečných lidí, kteří dělají neobyčejné věci pro své okolí.

Nadace Lilie & Karla
Janečkových

Milady Horákové 382/75
Praha 7 - Holešovice
170 00
IČO: 02576040